De wet WWFT

wet wwft

De wet WWFT staat voor wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Deze wet is opgesteld om banken, financiële instellingen, kredietverstrekkers, etc. te beschermen. Dit omdat je als ondernemer niet in verband wil worden gebracht met criminele activiteiten. De afgelopen jaren is de controle op de naleving van de WWFT dan ook aangescherpt. De WWFT verplicht ondernemers als het ware hun bedrijfsvoering integer uit te voeren. De WWFT heeft twee belangrijke kernverplichtingen.

De kernverplichtingen van de WWFT

De WWFT heeft twee belangrijke kernverplichtingen waaraan ondernemers moeten voldoen. Dit zijn het cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Dit houdt in dat je als ondernemer de relaties waarmee je zaken doet controleert, en dat je melding maakt van verdachte transacties. Het komt nog steeds voor dat er onmogelijke transacties worden gedaan door personen. Hierbij is vaak het doel het witwassen van geld. Als ondernemer wil je hier zeker niet mee in verband worden gebracht. Om deze reden is het dan ook belangrijk dat je zaken als deze meldt bij een centraal meldpunt. Misschien dat je als ondernemer denkt dat de naleving van de WWFT een enorme administratieve last met zich meebrengt, maar dit hoeft niet zo te zijn. Er zijn namelijk softwareprogramma’s beschikbaar die de naleving van de WWFT vergemakkelijken en ervoor zorgen dat dit proces voor een groot gedeelte geautomatiseerd wordt. Het is dan ook belangrijk dat je als ondernemer de WWFT naleeft. Wanneer je dit namelijk niet doet, kan dit nadelige gevolgen hebben.

De nadelige gevolgen

Wanneer je de WWFT niet op een correcte manier naleeft, loop je de kans op het krijgen van een fikse boete. Daarnaast is het mogelijk dat er een gerechtelijke procedure wordt opgestart tegen jou als ondernemer. Dit wil je natuurlijk als ondernemer beslist niet hebben, want hierdoor loopt je onderneming ook zeer zeker reputatieschade op. De naleving van de WWFT is dan ook ontzettend belangrijk waarbij het raadzaam is om hierbij gebruik te maken van een speciaal softwareprogramma zodat de administratieve lasten binnen de perken blijven.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*