Onderbouw jouw scriptie met een focusgroep

Focusgroep

De focusgroep is een geschikte onderzoeksmethode voor als je bijvoorbeeld een scriptie wilt onderbouwen. Het is een kwalitatieve onderzoeksmethode met een exploratief karakter. Soms worden de termen groepsinterview en focusgroep wel eens door elkaar gebruikt, maar ze betekenen niet precies hetzelfde. Bij een groepsinterview is er minder sprake van interactie tussen de geïnterviewden, maar worden er meerdere mensen tegelijk geïnterviewd.

 

Wat is een focusgroep dan wel?

Een focusgroep is een interview met gemiddeld tussen de zes en tien personen. In een vooraf bepaald samengestelde groep worden de mensen naar hun ideeën, meningen en percepties gevraagd over bijvoorbeeld een product. Ook komt het vaak voor dat er op deze manier data wordt verzameld voor een wetenschappelijk onderzoek en voor marketingdoeleinden.

 

Waarom zou je kiezen voor een focusgroep?

De interactie die tussen de mensen plaatsvindt in een groepsdiscussie, kan niet worden evenaart in een individueel interview. Door het samen zijn met andere mensen worden ze aangemoedigd om zelf vragen te formuleren en zowel hun eigen ideeën als die van anderen te onderzoeken. Hieruit kan hele interessante informatie komen. Waar een individueel interview of een groepsinterview het vooral een vraag en antwoord gesprek is, ontstaan hier juist interessante discussies en nieuwe ideeën.

 

Voor- en nadelen focusgroep

Je moet als interviewer een goed inzicht hebben in groepsdynamiek. Het is van belang dat je snel ziet welke mensen zich op de achtergrond houden. Iedereen moet aan bod kunnen komen en dat is in een (grotere) groep vaak lastiger. Het voordeel is dan weer wel dat de gesprekken interessant zijn en het een goedkope manier is om veel mensen tegelijk te spreken.

 

Trainingen volgen voor het werken met een focusgroep

 

Tijdens een focusgroep stelt de onderzoeker, ook wel moderator, de vragen en leidt het gesprek. In diverse trainingen kun je leren hoe je open kunt luisteren naar de deelnemers en de groep in goede banen kunt leiden door middel van direct toepasbare interviewtechnieken. Door het stellen van de juiste vragen kom je achter de dieperliggende behoeften van de deelnemers.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*